1 Pedro: Pagla-um Diha Sa Kalibutan Nga Dili Mahigala-on

Reyalidad Sa Gipili

Gipahinumduman ka nga moagi ka ug mga kalisud apan ayaw kalimot nga ikaw gipili sa Dios ug dili ka pagabiyaan. Anaa ka niya ug ikaw nahisakop kaniya. Hinumdumi kun unsa ka diha sa Dios!