Sermons on Deuteronomy

#TBT

Remembering God should inform the way we live.

#TBT #ANGPAGHANDOM

Adunay duha ka matang sa mga tawo sa kalibutan: Kadtong naghunahuna sa ilang gusto ug kadtong nagsalig sa kung unsa ang ilang naa. Isip mga Kristohanon, kinahanglan natong hunahunaon kung KINSA KITA NAA! Sermon Title: #ANGPAGHANDOM Scripture Text: DEUTERONOMIO 8:1-10 By: PTR. MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Deuteronomio 8:1-10 (APSD) 1 “Tumana gayod ninyo pag-ayo ang tanang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlawa, aron magkinabuhi kamo ug dugay ug modaghan, ug makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga…