Sermons by Emmanuel Gines

Ang Atong Pinaka Maayong Lumba Sa Kinabuhi

Sermon Title: ANG ATONG PINAKA MAAYONG LUMBA SA KINABUHI Sermon Text: II TIMOTHY 4:7 Guest Speaker: BRO. EMMANUEL GINES Sermon Notes: II TIMOTEO 4:7 7 Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. I. GIHIMO KO KOTUB SA AKONG MAABOT ANG PAGPAKIGLUMBA Unsa man ang atong pinakamaayong lumba? Mga Buhat 9:15 Ang Ginoon iingon sa kaniya, “Adtoa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga…

Sultii Kami Unsay Mahitabo Sa Umaabot Nga Panahon

Sermon Title: SULTII KAMI UNSAY MAHITABO SA UMAABOT NGA PANAHON Sermon Text: ISAIAS 41:10 Guest Speaker: BRO. EMMANUEL “MANNY” GINES Sermon Notes: ISAIAS 41:10 Ayaw kahadlok, kay ania ako uban kanimo,ayaw kabalaka, kay ako mao ang imong Dios;lig-onon ko ikaw ug tabangan ko ikaw,ituboy ko ikaw pinaagi sa akong madaogon nga tuong kamot. ECCLESIASTES 8:7 “Kay wala siya masayod unsay mahitabo, kay kinsa ba ang makasulti kaniya kon unsa kini unya?” DILI TA ANGAYAN MAHADLOK O MABALAKA I. Ang Dios naa kanato Mga…

Ang Pagkabanhaw ni Kristo

Sermon Title: ANG PAGKABANHAW NI KRISTO (Atong Buhing Paglaum) Scripture Text: JUAN 20:11-18 Sermon Notes: Juan 20:11-18 11 Apan sa gawas sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak, ug samtang naghilak siya, miyuko siya ngadto sa lubnganan. 12 Ug iyang nakita ang duha ka anghel nga nagbisti ug puti, naglingkod sa dapit nga gibutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diha sa ulohan ug ang usa diha sa tiilan. 13 Unya sila miingon kaniya, “Babaye, nganong naghilak man ikaw?” Siya miingon kanila,…