Sermons by Eric Rosales

ANG KA-KLARO SA EBANGHELYO

Sa atong panahon Karon ang mga pagtulun-an ug mensahe sa Iglesia ug magtutudlo daghan ng walay klaro kung maghisgot ta bahin sa Ebanghelyo ug kung walay klaro mao nang daghan sad walay klaro ang kinabuhing Kristohanon!