Sermon Archive

Imbitasyon Sa Pagpuasa

Sermon Title: IMBITASYON SA PAGPUASA Sermon Text: MATEO 6:16-18 (ANG BIBLIA) By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Ngano nga magpuasa, para asa kini? Mateo 6:16-18 (Ang Biblia) 16 “Ug sa dihang magpuasa kamo, ayaw pagpakita nga nasubo kamo, sama sa mga tigpakaaron-ingnon kay gipasagdan nila nga nagkagidlay ang ilang mga nawong aron ang mga tawo makakita kanila nga nagpuasa. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti.17 Apan ikaw, sa dihang magpuasa ka, panghiso sa imong ulo ug…

Living A Life Well-Lived

Live a Life Well-Lived in Christ. One that submits to Christ. One that serves for Christ. One that suffers for Christ. One that shares the Christ.

Sultii Kami Unsay Mahitabo Sa Umaabot Nga Panahon

Sermon Title: SULTII KAMI UNSAY MAHITABO SA UMAABOT NGA PANAHON Sermon Text: ISAIAS 41:10 Guest Speaker: BRO. EMMANUEL “MANNY” GINES Sermon Notes: ISAIAS 41:10 Ayaw kahadlok, kay ania ako uban kanimo,ayaw kabalaka, kay ako mao ang imong Dios;lig-onon ko ikaw ug tabangan ko ikaw,ituboy ko ikaw pinaagi sa akong madaogon nga tuong kamot. ECCLESIASTES 8:7 “Kay wala siya masayod unsay mahitabo, kay kinsa ba ang makasulti kaniya kon unsa kini unya?” DILI TA ANGAYAN MAHADLOK O MABALAKA I. Ang Dios naa kanato Mga…

The Gift: Myrrh

The gifts we give say much about how much we value the receiver. Sermon Title: THE GIFT: MYRRH Sermon Text: MATTHEW 2:11-12 (NIV) Sermon Series: THE GIFT By: BRO. JEREMY LEONES Sermon Notes: MATTHEW 2:10-11 NIV 10 When they saw the star, they were overjoyed.11 On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. The…

The Gift: Frankincense

Sermon Title: THE GIFT: FRANKINCENSE Sermon Text: MATTHEW 2:1-12 (NIV) Sermon Series: THE GIFT By: BRO. ARNOLD ALO Sermon Notes: MATTHEW 2:1-12 NIV 1 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem2 and asked, “Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him.”3 When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with…

The Gift: Gold

We are the gift, not just because of what we give, but because of the kind of giver that we are.