ANG HARI UG ANG IYANG GINGHARI-AN

Moabot Ang Imong Ginghari-an

Ang kabubut-on sa Dios kanunay nga labing maayo apan usahay dili kini ang atong gidahom. Sermon Title: MOABOT ANG IMONG GINGHARI-AN Scripture Text: MATEO 6:10 Sermon Series: ANG HARI UG ANG IYANG GINGHARI-AN Sermon Notes: MATEO 4:23 (Ang Biblia) 23 Milibot si Jesus sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa Maayong Balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit sa katawhan. MATEO 6:10 (Ang Biblia) 10 Moabot unta ang imong gingharian,matuman unta ang…