Sermons from September 2023

Fools For Christ

Sermon Title: FOOLS FOR CHRIST Sermon Text: 1 CORINTHIANS 4:10-13 (NIV) Guest Speaker: PTR TOM TRONO Sermon Notes: 1 Corinthians 4:10-13 (NIV 1984) 10 We are fools for Christ, but you are so wise in Christ! We are weak, but you are strong! You are honored, we are dishonored! 11 To this very hour we go hungry and thirsty, we are in rags, we are brutally treated, we are homeless. 12 We work hard with our own hands. When we are cursed, we…

Ang Pagkinabuhi Nga Kristohanon Diha Sa Pag-ampo

Sermon Title: ANG PAGKINABUHI NGA KRISTOHANON DIHA SA PAG-AMPO Scripture Text: COLOSAS 4:2-4 By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Colosas 4:2-4 (Ang Biblia) 2 Padayon diha sa pag-ampo, magtukaw samtang maghimo niini uban sa pagpasalamat. 3 Ug pag-ampo kamo alang kanamo usab, nga unta ang Dios magbukas kanamo ug ganghaan alang sa pulong, aron pagsugilon sa misteryo ni Cristo, nga tungod niini ako karon nahimong binilanggo,4 aron ipadayag nako kini ingon nga kinahanglan nakong isulti. I. PAG-AMPO DIHA SA PAGLAHUTAY…

When We See God

“When we choose to remember what God has done, it frames our perspective as we wait for what he will do.”

Sa Dihang Atong Makita ang Dios

Sermon Title: SA DIHANG ATONG MAKITA ANG DIOS Scripture Text: HABAKUK 3:1-15 (ANG BIBLIA) Sermon Series: HABAKUK: PAGTUO TALIWALA SA KAPAKYASAN SA KINABUHI By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Habakuk 3:1-15 (Ang Biblia) 1 Ang pag-ampo ni Habakuk nga propeta sumala sa Sigionot.2 O Ginoo, nakabati ako sa balita mahitungod kanimo, ug sa imong buhat, O Ginoo, ako nahadlok. Taliwala sa katuigan bag-oha kini, taliwala sa katuigan ipahibalo kini; diha sa kapungot hinumdomi ang kaluoy.3 Ang Dios mianhi gikan sa Teman, ug ang…

For Such A Time As This

Sermon Title: FOR SUCH A TIME AS THIS Sermon Text: ESTHER 4:1-16 (NIV) Guest Speaker: PTR TOM TRONO Sermon Notes: ESTHER 4:1-16 NIV 1 When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. 2 But he went only as far as the king’s gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. 3 In every province to which the edict and…

Ang Dios Matinud-anon Gayud

Sermon Title: ANG DIOS MATINUD-ANON GAYUD Scripture Text: MGA PAGBANGOTAN 3:22-23 Guest Speaker: PTR JIJI SAPITULA Sermon Notes: MGA PAGBANGOTAN 3:22-23 (MBB) 22 Dili gayod molubad ang gugma sa Ginooug walay kinutoban ang iyang kaluoy;23 bag-o kini adlaw-adlaw.Pagkamatinumanon gayod niya. I. NGANONG WALA PA MAN GIKUHA SA GINOO AKONG KINABUHI? Dili gayod molubad ang gugma sa Ginoo. (Mga Pagbangotan 3:22a) Because of the Lord’s great love, we are not consumed. Mga Taga Roma 5:8 8 Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa…

When Times Are Troubling

Living by faith means stepping out for God and leaving the results to him. Sermon Title: WHEN TIMES ARE TROUBLING Sermon Text: HABAKKUK 2:2-20 (NIV) Sermon Series: HABAKKUK: FAITH IN THE MIDST OF LIFE’S FRUSTRATIONS By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: HABAKKUK 2:2-20 NIV 2 Then the LORD replied: “Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it.3 For the revelation awaits an appointed time; it speaks of the end and will not prove false.…